Opiekunki i Rada Rodziców

Joanna Kamińska – lider grupy,
Aneta Borkowska,
Alicja Organista,
Halina Pałac.

Rada Rodziców