Kontakt

Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
ul. Wierzbowa 1, 55-300 Środa Śląska

NIP 9131619466
Regon 364155947

tel: 71 3141141
Żłobek czynny od 06:30 do 16:30, administracja od 07:30 do 16:00. Dyrektor przyjmuje codziennie w godzinach pracy

email:

– Intendet.zlobek@srodaslaska.pl

– Dyrektor.zlobek@srodaslaska.pl