Opiekunki i Rada Rodziców

Anna Chomąt – lider grupy,
Renata Kruszelnicka
Magdalena Pochwała

Rada Rodziców