Opiekunki i Rada Rodziców

Agnieszka Bedlińska -lider grupy
Małgorzata Paszkot
Magdalena Anioł

Rada Rodziców